Onderlinge

Wedstrijdreglement Onderlinge wedstrijden

• Elke deelnemer is verplicht mee te werken aan een goed en sportief verloop van de wedstrijd. Het zich niet houden aan het reglement kan uitsluiting tot gevolg hebben.
• Er wordt zowel links als rechts gevist.
• Loten om 6:30 uur, wie niet aanwezig is, wordt voor geloot.
• Elke wedstrijd vindt een nieuwe loting plaats.
• Wedstrijdduur van 08:00 uur tot 12:00 uur.
• Eerste signaal is aanvang wedstrijd, tweede signaal is einde wedstrijd.
• Hengelkeuze is vrij.
• Eén hengel per deelnemer.
• Hulp van derden is verboden, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
• Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan, voeren voor het beginsignaal heeft uitsluiting tot gevolg.
• Er mag maar één haak aan de lijn van de hengel zitten.
• Aas en voer vrij, behalve vers de vase, dode vis, rode maden.
• Imitatieaas in de vorm van maden, bloedwormen en wormen toegestaan.
• Het is verboden om gebruik te maken van een fish-finder en/of voerboot.
• Er wordt gevist op gewicht.
• Alle vis telt mee behalve snoek /snoekbaars/ grondels(marmer-, zwartbek-, kesslers- en Pontische stroomgrondel).
• Bij het eindsignaal moet de hengel direct worden ingehaald. Gehaakte vis in het eindsignaal mag worden geland.
• De gevangen vis moet, totdat weging en telling plaats vindt, op de plaats van de deelnemer in een deugdelijk leefnet worden bewaard. Een metalen leefnet is verboden. Minimale lengte leefnet 3 meter.
• Leefnetten in het water laten liggen totdat de controleur komt wegen.
• Met minimaal 2 personen wordt er aan het einde van de wedstrijd gewogen.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan personen en/of materiaal welke zijn ontstaan voor, tijdens of na afloop van de wedstrijd.
• Bij de wedstrijden wordt een puntentelling toegepast:
  1. Niet aanwezig en niet afgemeld bij wedstrijdleiding.
      - Punten gelijk aan aantal ingeschreven deelnemers.
      - Punten kun je niet laten vervallen in de eindrangschikking
   2. Niet aanwezig en wel afgemeld bij wedstrijdleiding. 
      - Punten gelijk aan aantal ingeschreven deelnemers.
      - Punten kun je wel laten vervallen in de eindrangschikking
    3. Wel aanwezig en geen vis gevangen.
      - Aantal deelnemers in het vak.
      - Punten kun je wel laten vervallen in de eindrangschikking
    4. Wel aanwezig en vis gevangen 
      - Na rato van de gevangen vis krijgt de deelnemer met de meest gevangen vis 1 punt toegedeeld. Deelnemer die  één na meeste vis heeft gevangen krijgt 2 punten etc. etc. dit geldt per vak. 
      - Punten kun je wel laten vervallen in de eindrangschikking
• Van de totaal 12 wedstrijden worden de 2 slechtste resultaten achterwegen gelaten bij de eindrangschikking.
• Volg altijd de instructies op van de organisatoren en/of begeleiders.
• Het bestuur kan tevens besluiten om de wedstrijden vroegtijdig te onderbreken of te stoppen als dit noodzakelijk geacht wordt. (veiligheid in geval van storm/onweer e.d.).
• Het is verboden te zeuren en/of klagen over de visplaats, weer of organisatie.
• Waarin dit reglement niet voorziet beslist HSV "Ons Genoegen" Giesbeek.