Karpergat

Het totale wateroppervlak bedraagt ongeveer 2,5 hectare. De gemiddelde diepte is ongeveer 5 meter. Het diepste punt is circa 10 meter. De bodem bestaat uit zand met een zeer geringe fractie klei en fijne kiezel.

Gebiedsbeschrijving:
Het “Karpergat” vroeger genoemd Zandgat bij Giesbeek is ontstaan als gevolg van een zand- en grindwinning. De lengte van het water is gemiddeld 190 meter. De breedte is gemiddeld 120 meter. Het totale wateroppervlak bedraagt ongeveer 2,5 hectare.
De oevers van de plas hebben over het algemeen steile taludhellingen.
De waterstand in de plas volgt (met enige vertraging) de waterstand van de IJssel. Daardoor fluctueert de waterstand door het jaar heen gemiddeld 1 tot 1,5 m. Het water is zeer helder hetgeen kenmerkend is voor diepe (zandwin)plassen. De plas heeft geen open verbinding met een ander water.
Ook noemenswaardig is dat er in het water een natuurlijke bron aanwezig is waardoor er altijd “zuiver” water (vanaf de Veluwe) opgestuwd wordt.

Visstand:
In de huidige situatie is het vooral de karper en de brasem die de visstand in de plas op peil houden. Voorn en baars zijn in tegenstelling tot een aantal jaar geleden bijna niet meer te vinden in de plas. Ook snoek zal men zeer sporadisch zien.

Nachtvissen is alleen toegestaan met een nachtvisvergunning van HSV “Ons Genoegen” Giesbeek en een ontheffing kampeermiddelen.

Benodigde documenten:
VISpas met Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren;
Lidmaatschapskaart HSV “Ons Genoegen”.