Koppel

Wedstrijdreglement Koppel

• Elke deelnemer is verplicht mee te werken aan een goed en sportief verloop van de wedstrijd. Het zich niet houden aan het reglement kan uitsluiting tot gevolg hebben.
• Prijzen geld 1:4 per vak bij volledige deelnemersveld.
• Wedstrijdduur van 08:00 uur tot 13:00 uur.
• Eerste signaal is aanvang wedstrijd, tweede signaal is einde wedstrijd.
• Hengelkeuze is vrij.
• Eén hengel per deelnemer
• Hulp van derden is verboden, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
• Solo vissen is niet toegestaan, het is een koppelwedstrijd (erwordt dus niet alleen gevist).
• De vlonders max. 3 meter uit elkaar.
• Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan, voeren voor het beginsignaal heeft uitsluiting tot gevolg.
• Er mag maar één haak aan de lijn van de hengel zitten.
• Aas en voer vrij, behalve vers de vase, dode vis, rode maden.
• Imitatieaas in de vorm van maden, bloedwormen en wormen toegestaan.
• Er wordt zoveel mogelijk haaks op het water ingegooid, dus niet scheef.
• De achterste poten van het plateau dienen op het drogen te staan.
• Het is verboden om gebruik te maken van een fish-finder en/of voerboot.
• Er wordt gevist op gewicht.
• Alle vis telt mee behalve snoek /snoekbaars/ grondels(marmer-, zwartbek-, kesslers- en Pontische stroomgrondel)..
• Bij het eindsignaal moet de hengel direct worden ingehaald. Gehaakte vis in het eindsignaal mag worden geland.
• De gevangen vis moet, totdat weging en telling plaats vindt, op de plaats van de deelnemer in een deugdelijk leefnet worden bewaard. Een metalen leefnet is verboden.
• Leefnetten in het water laten liggen totdat de controleur komt wegen.
• Het wegen van de vis door de wedstrijdleiding dient in alle rust te geschieden. De wedstrijdleiding mag dus niet gehinderd worden door hen die de weging willen volgen. De visser waarbij op dat moment gewogen wordt dient bij het leefnet aanwezig te zijn. Indien de visser niet aanwezig is kan dit uitsluiting tot gevolg hebben.
• Bij gelijk gewicht beslist het lot.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan personen en/of materiaal welke zijn ontstaan voor, tijdens of na afloop van de wedstrijd.
• Volg altijd de instructies op van de organisatoren en/of begeleiders.
• Het bestuur kan tevens besluiten om de wedstrijden vroegtijdig te onderbreken of te stoppen als dit noodzakelijk geacht wordt. (veiligheid in geval van storm/onweer e.d.).
• Het is verboden te zeuren en/of klagen over de visplaats, weer of organisatie.
• Waarin dit reglement niet voorziet beslist het wedstrijdcommissie van HSV ons genoegen Giesbeek.