Marthon/Koppel

De marathon en koppelwedstrijden worden gehouden op de IJssel nabij Giesbeek.

Hieronder vindt U een plattegrond van het parcours zoals deze is opgezet voor de onderlinge wedstrijden


Naargelang welke krib geloot is kiest men de juiste parkeerplaats. Vb.
Krib K t/m G neemt u P1
Krib F t/m D neemt u P2
Krib C t/m A neemt u P3
Krib 1 t/m 3 neemt u P4
Krib 4 t/m 6 neemt u P5
Krib 7 t/m 9 neemt u P6
Krib 10 t/m 11 neemt u P6

Bij hoog water, of wanneer de grond erg drassig is, kan men gebruik van de loopbrug welke over de sloot ligt tussen krib H en I.