Rhederlaag


Iets ten oosten van Arnhem ligt recreatiegebied Rhederlaag dat in zijn geheel is opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Rhederlaag is ontstaan toen de IJssel in 1969 werd verlegd om de scheepvaartroute te verkorten. Met de bochtafsnijding van de rivier kwam er een gebied vrij waar na zandwinning en opspuiting van schiereilanden een groot recreatiegebied van is gemaakt. Hier bevinden zich nu stranden, jachthavens, horeca, vakantiebungalows en is er de mogelijkheid om te varen, zwemmen, wandelen, surfen en natuurlijk ook te vissen. Kortom: een heus watersportparadijs.

De drie plassen die samen het Rhederlaag vormen, beslaan zo’n ruim 350 hectare aan wateroppervlakte. Visstekken genoeg dus. Op sommige plaatsen zijn voorzieningen voor de sportvisser aangebracht (parkeergelegenheid en trailerhelling) Houd er wel rekening mee dat op sommige oevers in bepaalde delen van het jaar niet mag worden gevist in verband met andere vormen van recreatie. Ook in de jachthavens en bij het bungalowpark is het verboden om te vissen.

Zoals gebruikelijk bij zandwinplassen – momenteel vindt er overigens nog steeds zandwinning plaats – is het diepteverloop behoorlijk wisselend. De oevers zijn op veel plekken behoorlijk steil en lopen in de regel al snel af naar meer dan tien meter diepte. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen in de vorm van plekken waar het talud minder snel de diepte in duikt. In de drie plassen zijn ook putten te vinden waar de maximum diepte de dertig meter aantikt. Overigens wil de waterdiepte nog wel eens wat toenemen: het gebied ligt buitendijks waardoor het met het waterpeil van de IJssel stijgt of daalt.

Rhederlaag kent een goede visstand. Dit zal hoofdzakelijk te danken zijn aan de directe verbinding met IJssel. Zo trekt bijvoorbeeld ’s winters veel witvis uit de rivier de plassen op om te overwinteren. Met zowel de vaste stok als feeder kun je er dan prima op grote blankvoorn en brasem vissen. Naast snoek en baars is ook de snoekbaars hier goed vertegenwoordigd. Op karper wordt er niet veel gevist aangezien dit een taaie visserij betreft: niet bijzonder veel, maar wel kans op grote vis.

Aangezien Rhederlaag een recreatiegebied is, gelden er bepaalde voorschriften om alle recreatievormen naast elkaar te kunnen laten bestaan. Zo is er voor auto’s met trailer een speciale ingang naar de botenhelling op Rhederlaag Noordoever. Voor de ligging van de andere trailerhellingen, zowel openbaar als betaalt, kijk je op www.visplanner.nl. Daar vind je ook de bijzondere voorwaarden die aan het vissen zijn verbonden. Overigens is nachtvissen hier momenteel niet toegestaan. De Hengelsport Federatie Midden Nederland is in overleg met de beheerder RVG om dit in de toekomst weer mogelijk te maken.

Met je VISpas en Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren heb je een geweldig arsenaal aan viswater tot je beschikking. Zeker omdat er via de Aanvullingslijst regelmatig mooie nieuwe wateren aan worden toegevoegd.. Kijk op www.visplanner.nl om te zien waar je precies met de VISpas terecht kunt.

Benodigde documenten:
VISpas met Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.