Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Agenda

AGENDA JAARVERGADERING 2020

AANVANG 20.00 UUR in CLUBGEBOUW


1.Opening. 

2.Notulen jaarvergadering 2019 en mededelingen secretaris. 

3.Financieel verslag penningmeester. 

4.Kascontrole. 

5.Bestuursverkiezing.
   Aftredend en herkiesbaar: Henk Klomp en Nellie Wieggers

6.Pauze.
 
7.Verenigingsmededelingen.
-Clubgebouw
-Visbotensteiger
-Wedstrijden

8.Rondvraag. 

9.Sluiting.