VISpas (lidmaatschap) beëindigen

De VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren. De datum van versturen van het formulier uit de link is hierbij van toepassing.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/opzeggen-lidmaatschap-vispas.html


Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je een automatische bevestiging per mail en wordt de opzegging verwerkt in de ledenadministratie. In sommige gevallen word dit (via Sportvisserij Nederland) door de desbetreffende vereniging zelf verwerkt en kan dat wat langer duren