“Samen naar een nieuw plan voor versterking van recreatie en natuur”

terug naar overzicht

Maandag, 5 november 2018

Recreatiegebied Rhederlaag. “Samen naar een nieuw plan voor versterking van recreatie en natuur”.

In verschillende overleg- en schetssessies is stapsgewijs gezocht naar een meer gedragen plan op hoofdlijnen. Inmiddels heeft een aantal van de betrokken organisaties zich verenigd in het IGOR (Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag). Ook HSV Ons Genoegen Giesbeek maakt daar onderdeel van uit. Het IGOR zet zich in voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling en beheer van het Rhederlaag op de lange termijn.Klik op bijgevoegde link voor de brochure waarin de laatste ontwikkelingen worden weergegeven.